Onze visie

NextLevelUp bouwt aan een community voor de purposeful professionals & caring companies

Alles is in verandering! We zien de shift van individuele belangen naar gezamenlijke inspanningen om de nieuwe commerciële mindset te realiseren. Eventuele blokkades weghalen en een breed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen creëren is nodig om groei en continuiteit mogelijk te maken.

NextLevelUp beschikt over het netwerk, de kennis en tools om ‘het beter te gaan doen met elkaar’. 

Dit principe passen wij toe in de breedste zin van het woord. Het betekent het goede doen, relevant zijn voor individuen, voor organisaties. Ook in de wijze waarop we omgaan met elkaar is dit zichtbaar. We gaan verder dan een juiste plaatsing of een goede training. We bouwen samen aan langdurige partnerships met de purposeful professional en met onze klanten.
 
Wij zijn duidelijk in wat er nu nodig is en ondersteunen hierin.  Wij hanteren hierbij onderstaande kernwaarden:

Verbinden

De juiste verbinding is cruciaal in het realiseren van doelstellingen en het structureel leveren van resultaten. Wij geloven in de kracht van communities.  Wij verbinden de juiste mensen. Als we in verbinding zijn dan is het veel leuker om stappen te zetten, met elkaar te werken en plezier te ervaren. 

Ondersteunen

Elkaar ondersteunen en helpen om de juiste mindset en skills op te doen. Doen wat nodig is.  De ondersteuning van de purposeful professionals van NextLevelUp is uniek. Didactisch en academisch sterk onderbouwd en toegespitst op de individu of de organisatie. Wij gaan voor langdurig samenwerkingen en excellente ondersteuning.

Relevantie

Van Profit naar People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerships. De 5P’s vormen de basis voor de SDG’s welke de leidraad zijn bij NextLevelUp in het nemen van bedrijfs-beslissingen. Het is nodig en relevant om in een breder perspectief naar commercie te kijken. We nemen de professionals en onze klanten mee in deze verkenning en raken steeds meer vertrouwd met deze mindset.

Vertrouwen

We kunnen alleen effectief werken met elkaar op basis van vertrouwen. Het moet veilig zijn en voelen om te delen met elkaar wat speelt. Alleen dan kan ondersteuning geboden worden die relevant en/of effectief is. Wij vertrouwen op ons ethisch compas. 
 

© NextLevelUp 2023